Adres nowej strony internetowej szkoły http://www.liceumwg.wikom.pl/

 

 


Budżet Obywatelski Samorządu Łódzkiego- 2018

https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

 


Rada Rodziców 11 IX2017r., na pierwszym posiedzeniu, podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczającej dzieci i wysokości składki w roku szkolnym 2017/2018.

W tym roku uczniowie będą ubezpieczeni w AIG Europe Limited , wysokość składki w wybranym wariancie II wynosi - 50 zł.

Więcej informacji na temat warunków ubezpieczenia → tutaj

http://www.ubezpieczeniwszkole.pl/

 


Plan lekcji

Zebrania  / konsultacje dla  rodziców

Nasze sukcesy

Ubezpieczenie uczniów 

Informacja o parkowaniu

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 


ministerstwo edukacji narodowej

www.kuratorium.lodz.pl

okręgowa komisja egzaminacyjna

rzecznik praw dziecka

poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Koluszkach

gminny osrodek kultury w Wisniowej Gorze

gmina Andrespollink do bip